Specialty Coffee

Đinh nghĩa Cà phê đặc sản

I. Đặc tính Cơ Bản của Cà phê đặc sản

 

Cà phê đặc sản, theo định nghĩa của Specialty Coffee Association (SCA), tập trung vào những biến số chất lượng mà hạt cà phê quyết định cũng như các yếu tố môi trường và xã hội đi kèm trong quá trình sản xuất. Loại cà phê này phải tuân thủ các tiêu chí nghiêm ngặt từ khâu trồng trọt, thu hoạch, chế biến và rang xay.

 

II. Hệ Thống Đánh Giá Định Lượng và Định Tính cho Cà phê đặc sản

 

Cà phê đặc sản được đánh giá theo một thang điểm từ 0 đến 100, với ngưỡng từ 80 điểm trở lên để được phân loại là cà phê đặc sản. Đánh giá này dựa trên các phương pháp thử nghiệm chuẩn như cupping, nơi mà các chuyên gia đánh giá hương vị, aroma, cân bằng vị, cơ cấu và hậu khẩu cảm dựa trên các phương pháp tiêu chuẩn quốc tế.

 

III. Thuộc Tính Đặc Trưng của Cà phê đặc sản

 

Commercial coffee và specialty coffee được phân biệt dựa trên các thuộc tính trực tiếp liên quan đến chất lượng cảm quan, bao gồm kích thước hạt cà phê, tỷ lệ khuyết điểm, mức độ rang, và các đặc tính hóa học cụ thể. Thuộc tính bên trong (nội tại) và thuộc tính bên ngoài (ngoại tại) đều đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của cà phê đặc sản.

 

IV. Các Phương Pháp Định Lượng và Mô Tả Cảm Quan Trong Nghiên Cứu Cà phê đặc sản

 

Cảm quan học và các phương pháp phân tích hóa học được áp dụng để định lượng và mô tả các thuộc tính cà phê đặc sản. Nền tảng cảm quan học áp dụng bánh xe hương vị cà phê là công cụ chính để phân loại và mô tả các tác nhân tạo nên sự đa dạng về hương vị và aroma trong cà phê.

 


Kết Luận:

 

Theo góc độ khoa học, cà phê đặc sản là kết quả của quá trình nghiên cứu, phát triển và chọn lọc kỹ lưỡng để đem tới chất lượng chưa từng có trong từng hạt cà phê. Từ khâu sản xuất nông nghiệp cho tới chi phí đầu tư về kỹ thuật rang xay, mỗi giai đoạn đều được kiểm định cẩn thận để đảm bảo rằng chỉ những hạt cà phê tốt nhất với các đặc tính vượt trội mới được tiêu dùng dưới danh nghĩa cà phê đặc sản.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Comment
Your Name
Your Website